Osnovni tečaj iz biostatistike

Trajno je dostupan osnovni tečaj iz biostatistike pod nazivom „Praktična statistika za medicinare“. Riječ je o jedinstvenom tečaju cilj kojega je naučiti liječnike samostalno analizirati vlastitu bazu podataka i napisati znanstveni rad, ili doktorsku disertaciju.Tečaj traje ukupno 8 sati i podjeljen je u tri modula.

Modul 1. Priprema baze podataka za analizu (2 sata)

 • Unos podataka u statistički program
 • Kontrola kvalitete unešenih podataka
 • Analiza nepotpunih podataka
 • Metode imputacije nepotpunih podataka
 • Transformacija kontinuiranih varijabli u kategoričke
 • Transformacija baze podataka za analizu ponavljanih mjerenja

Modul 2. Analiza podataka (4 sata)

 • Opisna statistika i analiza distribucije podataka
 • Jednostavna parametrijska i neparametrijska analiza podataka (t-test, ANOVA, RM-ANOVA, Mann-Whitneyev test, Wilcoxonov test, Friedmanov test, Chi-kvadrat test, Fisherov test, McNemarov test)
 • Testovi korelacije (Pearsonova i Spearmanova korelacija)
 • ROC analiza
 • Univarijatna linearna, binarna i multinomialna regresija
 • Multivarijatna analiza

Modul 3. Prikaz rezultata (2 sata)

 • Koje rezultate uvrstiti u znanstveni rad?
 • Izrada tablica i grafikona
 • Izrada slika
 • Uređivanje slika

Tečaj može istovremeno pohađati četvero polaznika. Tečaj se održava u multimedijskoj prostoriji tvrtke SOLMED Research, na adresi Selska cesta 217/1a, Zagreb. Održava se dva uzastopna dana u popodnevnim satima. Cijena tečaja iznosi 3.600,00 kn + PDV po polazniku.

Individualizirani tečaj iz biostatistike

Dr. Kruljac također vodi i individualizirane tečajeve iz biostatistike za liječnike. Tečaj je prilagođen svakom polazniku, a prije započimanja samog tečaja se procjenjuje prethodno znanje iz statistike kao i spretnost korištenja MS Office paketom. Ovisno o sposobnostima i prethodnom znanju te ciljevima koje kandidat želi postići, pravimo specifični plan edukacije.

Osnovni tečaj iz medicinskog pisanja

Trajno je dostupan osnovni tečaj iz medicinskog pisanja pod nazivom „Kako objaviti znantsveni rad?“.

Također je riječ o jedinstvenom tečaju gdje se u malim grupama provodi edukacija s polaznicima, a uključuje i vježbe na kojima polaznici imaju priliku utvrditi stečena znanja i kompetencije. Tečaj vode Dr. Ivan Kruljac i vanjska suradnica Dr. Lora Stanka Kirigin Biloš, izvorna engleska govornica s velikim iskustvom pisanja različitih tekstova i znanstvenih radova na polju medicine i farmacije.

Tečaj traje ukupno 8 sati i podjeljen je u tri modula.

Modul 1. Priprema za pisanje (2 sata)

 • Definicija ideje znanstvenog rada
 • Pregled literature
 • Korištenje software-a za rad s referencama
 • Odabir znanstvenog časopisa
 • Etičke izjave i prijava ispitivanja u registar kliničkog ispitivanja

Modul 2. Pisanje (5 sati)

 • Specifičnosti pisanja uvoda i postavljanje hipoteze
 • Opis metodologije
 • Prikaz rezultata
 • Optimalna diskusija
 • Uređivanje referenci

Modul 3. Odgovor na recenziju

 • Treba li uvijek poslušati recenzente?
 • Pisanje odgovora recenzentima
 • Izmjene rada – kada i kako?

Tečaj može istovremeno pohađati osam polaznika. Tečaj se održava u multimedijskoj prostoriji tvrtke SOLMED Research, na adresi Selska cesta 217/1a, Zagreb. Održava se dva uzastopna dana u popodnevnim satima. Cijena tečaja iznosi 3.600,00 kn + PDV po polazniku.

Individualizirani tečaj iz medicinskog pisanja

Naš tim organizira i individualizirane tečajeve iz medicinskog pisanja. Tečaj je prilagođen svakom polazniku, a prije započimanja samog tečaja se procjenjuje prethodno znanje iz engleskog jezika i znanstvene metodologije. Ovisno o sposobnostima i prethodnom znanju te ciljevima koje kandidat želi postići, pravimo specifični plan edukacije. Ovakvim individualiziranim tečajem moguće je naučiti polaznika da u potpunosti samostalno piše znanstvene radove i ostale stručne tekstove u području biomedicine i farmacije. Cijena tečaja je također individualizirana, obratite nam se i saznajte više!