Tina Slunjski Rutić, dr. med.

Endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma

Endokrinologija

Tina Slunjski Rutić, dr. med., specijalistica endokrinologije i dijabetologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Pripravnički staž provela je u Općoj bolnici Varaždin, nakon čega je položila stručni državni ispit 2008. godine i stekla odobrenje za samostalni rad. Od 2008. do 2009. godina radila je u Domu zdravlja Varaždinske županije kao liječnica u Hitnoj medicinskoj pomoći Varaždin, a nakon toga kao specijalizantica endokrinologije i dijabetologije u Općoj bolnici Varaždin. Specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije položila je 2019. U sklopu specijalizacije završila je i poslijediplomski specijalistički studij „Endokrinologija i dijabetologija“. Završila je poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije i to UZV vratnih organa 2019. godine. Od 2019. godine bavila se barijatrijskom kirurgijom kao endokrinolog u Timu za liječenje pretilosti, barijatrijsku i metaboličku kirurgiju Opće bolnice Varaždin.

Sudjelovala je u više kliničkih dijabetoloških studija te je bila sudionik i izlagač na brojnim domaćim te nekoliko međunarodnih stručnih skupova.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju, Europskog endokrinološkog društva te EYES-a (ESE Young Endocrinologist and Scientists).

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi