Prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević

Biomedicina i zdravstvo

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević rođena je u Zagrebu. Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1991. godine, a diplomu doktora medicine stječe 1997. godine. 1998. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij iz područja Biomedicine. 2000. godine polaže Državni ispit. 2005. godine stekla je stupanj Magistra biomedicinskih znanosti, a stupanj Doktora znanosti 2007. godine – sve na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine počinje raditi kao stručni suradnik na Katedri za anatomiju, 2000. godine postaje mlađi asistent, 2007. godine viši asistent na Katedri za anatomiju. 2008. godine postaje docent na Katedri za anatomiju Sveučilišta u Zagrebu. 2013. godine postaje izvanredni, a 2018. redoviti profesor na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju. U zvanju je znanstvenog savjetnika u području biomedicine i zdravstva. 2018 godine postaje član suradnik medicinskog razreda Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti (HAZU). 2016. godine postaje voditelj Odjela za proteomiku Centra za translacijska i klinička istraživanja, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas provodi svoju znanstvenu aktivnost.  U razdoblju od 1998. godine do danas prof. Lovorka Grgurević ima bogato nastavno iskustvo iz predmeta Anatomija i klinička anatomija, za studente hrvatskog i engleskog preddiplomskog i diplomskog studija, te stomatološkog preddiplomskog i diplomskog studija. Predavala je u sklopu nekoliko izbornih predmeta te modula, predavač je i voditelj na nekoliko poslijediplomskih predmeta te specijalističkih studija. Od 2015. je zamjenica predsjednice Povjerenstva za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta. Od 2013. je članica Povjerenstva radne skupine za rad s pokusnim životinjama te članica Odbora za izbor službenika i namještenika. Od 2015. članica je Povjerenstva za upravljanje intelektualnim vlasništvom. U razdoblju od 2013 do 2018. godine bila je Predstojnica Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od istaknutih nagrada izdvajaju se: 2017. Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore za najzapaženije stručno ostvarenje u 2016. godini. 2016. Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje medicinskih znanosti za znanstveni doprinos od izuzetnog značenja. 2014. Priznanje Znanstvenog odbora 10. kongresa o koštanim morfogenetskim proteinima za inovativni i kreativni doprinos u području koštanih morfogenetskih proteina, Berlin, Njemačka.  Prof Grgurević je koordinirala pretklinička istraživanja u Centru za translacijska i klinička istraživanja (CTCR), prvenstveno dijelove vezane uz formulaciju lijeka i toksikološka ispitivanja. Znanstveni interes je isključivo povezan za područje translacijske medicine u otkrivanju biomarkera vezanih uz koštano cijeljenje, rijetkih koštanih bolesti, artropatije, akutne i kronične bolesti bubrega, jetre, raka dojke i drugih organskih sustava gdje je dala značajan doprinos vidljivosti Znanstvenog centra izvrsnosti za regenerativnu i reproduktivnu medicinu u sklopu kojega su integrirani i svi njezini razvojni programi. Otkriće novog regenerativnog nosača Osteogrow za morfogenetske molekule i njegovo prvo kliničko ispitivanje proizašlo s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – jedno je od njenih glavnih inovacija. Dugi niz godina radi na implementaciji novih tehnika s naglaskom na pročišćavanje proteina iz bioloških uzoraka, kromatografiji, ELISA tehnici, imunoprecipitaciji te analizi masenom spektrometrijom. Svojim dugogodišnjim znanstvenim iskustvom pokriva sve segmente znanstveno istraživačkog rada koji uključuje dizajn i provedbu pokusa te analizu i pisanje znanstvenih publikacija. Ima dugogodišnje iskustvo znanstvenog recenzenta.  Inventor je na 12 patentnih prijava. Udana je i majka troje djece. Link na stranice:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/227434 https://scholar.google.hr/citations?user=804trCoAAAAJ&hl=hr; Matični broj znanstvenika 227434

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi