Mateja Kolačević Zeljković, dr.med

Mateja Kolačević Zeljković, dr.med

Dr. Kolačević Zeljković završila je Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz kliničke farmakologije s toksikologijom započela je 2015. godine, a specijalistički ispit položila je u prosincu 2019. i trenutno radi kao specijalist klinički farmakolog. Uže područje stručnog rada joj je alergija na lijekove, polifarmacija te interakcije i nuspojave lijekova. Trenutno pohađa doktorski poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom disertacije koja je usmjerena na kardiološke učinke antiproliferativnih hematoloških lijekova. Aktivno je sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa te je objavila je nekoliko članaka u citiranim publikacijama.

Kontaktirajte nas