Maja Mrgan, univ.mag.med.techn

Koordinator u kliničkim ispitivanjima

Maja je završila Srednju školu Viktorovac u Sisku, smjer medicinska sestra opće njege, nakon čega upisuje i završava preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Radno iskustvo započinje pripravničkim stažom u KB Sveti Duh, nakon čega se zapošljava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osim primarne zdravstvene zaštite, radno iskustvo stjecala je i u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu (OHBP) KBC Sestre milosrdnice gdje je radila 4 godine, a posebno iskustvo stekla je kao voditelj smjene u istome (organizacijske vještine, multidisciplinarni pristup u radu s pacijentima, pozornost obraćanja pažnje na detalje, kritički način razmišljanja). Uz posao je pohađala diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu na Sveučilištu Sjever gdje je stekla dodatna znanja i vještine koji joj omogućuju pružanje visokokvalitetne skrbi pacijentima. Maja pokazuje i interes prema znanstvenom i istraživačkom radu te je do sada više puta aktivno sudjelovala na sestrinskim kongresima.

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi