Dr. sc. Mitja Ružojčić

Mitja Ružojčić

Dr. Ružojčić je psiholog i poslije doktorand na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je niza znanstvenih članaka objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom (https://scholar.google.hr/citations?user=xa87JeYAAAAJ&hl=en ) te je ad hoc recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. Završio je niz edukacija i tečajeva iz suvremenih statističkih analiza (npr. strukturalno modeliranje, višerazinsko modeliranja) te akademskog pisanja.

Kontaktirajte nas