Doc. dr. sc. Lovro Lamot, dr. med.

Dr.sc. Lovro Lamot, dr.med
Pedijatrija

Pedijatrija

Dr. Lamot je specijalist pedijatrije i subspecijalist pedijatrijske reumatologije. Od 2008. godine znanstveni je novak na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2014. poslijedoktorand. Osim sudjelovanja u nastavi iz predmeta Temelji liječničkog umijeća, modula Bolesti muskuloskeletnog sustava i Kliničko prosuđivanje, mentor je za izradu doktorskih disertacija te je bio voditelj poslijediplomskog tečaja prve kategorije. Uz nastavne aktivnosti, bavi se translacijskim istraživanjem u području pedijatrijske reumatologije te je uključen u nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Znanstveno se i stručno usavršavao u nekoliko institucija u Europi i SAD-u, dok je od 2018. do 2019. bio na poslijedoktorskom usavršavanju iz pedijatrijske reumatologije na Sveučilištu i Dječjoj bolnici Britanske Kolumbije u Vancouveru u Kanadi.

Uže područje znanstvenog interesa predstavljaju mu juvenilni spondiloartritis i autoinflamatorne bolesti, a osobito primjenjivost rezultata bazičnih istraživanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te kao pozvani predavač na raznim skupovima i tečajevima. Predsjednik je Europskog udruženja mladih pedijatrijskih reumatologa (EMERGE), član upravnog vijeća Europskog društva pedijatrijskih reumatologa (PReS) te član mnogih stručnih društava i udruga. Organizator je Sastanka mladih pedijatrijskih reumatologa i istraživača (YIM) koji se tradicionalno održava u sklopu godišnjeg kongresa Europskog društva pedijatrijskih reumatologa, koordinator međunarodnog programa usavršavanja mladih pedijatrijskih reumatologa i istraživača (PReS EMERGE Fellowship) te regionalni predstavnik Globalne inicijative za muskuloskeletno zdravlje (Global Alliance for Musculoskeletal Health). Dobitnik je „Ernst Mayerhofer“ nagrade Hrvatskog pedijatrijskog društva te Međunarodne Medisove nagrade za medicinska postignuća. Autor je dvadesetak publikacija i recenzent u indeksiranim časopisima.

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi