Doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl dr. med.

Doc.dr.sc. Vjekoslav Peitl

Docent Peitl je specijalist psihijatrije, subspecijalist iz biologijske psihijatrije. Godine 2016. je postao doktor znanosti, a od 2017. je docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dobitnik je nekoliko nagrada Hrvatskog društva za psihijatriju, autor je 40 znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim časopisima i 26 sažetaka u zbornicima. Autor je knjige „Shizofrenija“ Naklade Slap i autor je 14 poglavlja u drugim stručnim knjigama.

Kontaktirajte nas