Doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.

Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr.med

Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr. med specijalistica je interne medicine, uže specijalnosti gastroenterologije i hepatologije i docentica na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je kliničkog odjela i nositeljica je Europske diplome iz kliničke prehrane i metabolizma. Autorica je brojnih pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima, sudjelovala je u organizaciji nekoliko stručnih simpozija i publicirala je više od 40 znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama.

Kontaktirajte nas