Doc. dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, dr. med.

Doc.dr.sc. Marija Gomerčić Palčić
Pulmologija

Pulmologija

Rođena je 24.7.1983. godine u Otočcu, a nakon završetka VII. Gimnazije u Zagrebu, 2001. godine je upisala Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora na Katedri za patologiju. Diplomirala je 2007. godine, a nakon studija i obaveznog pripravničkog staža, 2008. godine položila je državni ispit. Od 2008. do 2015. godine radila je kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Istraživanje nealkoholne masne bolesti jetre u sklopu metaboličkog sindroma”, čiji je voditelj bio prof.dr.sc. Marko Duvnjak. Od 2010. do 2015. godine specijalizirala je internu medicinu kao specijalizant Medicinskog fakulteta. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2015. godine, a 2018. godine postala je subspecijalist pulmolog i ujedno Voditelj dijagnostičko terapijskog Odjela za intervencijsku pulmologiju, Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju, Kliničkog bolničkog centara „Sestre milosrdnice“, Zagreb. Od 2015. godine je znanstveni novak – viši asistent na Katedri za Internu medicinu, a 2020. godine docent u kumulativnom odnosu.

Inicijalno je njen interes bio hepatologija i gastroenterologija, a kasnije pulmologija. Aktivno sudjeluje od samih početaka u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je predavač na poslijediplomskim tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Ultrazvuk abdomena”. Članica je više domaćih i međunarodnih društava,  recenzent u časopisima i autor ili koautor 10 znanstvenih članaka objavljenih u indeksiranim časopisima (od toga 6 u časopisima indeksiranim u Current Contents), poglavlja u tri stručne knjige i više kongresnih priopćenja. Bila je u organizacijskom odboru stručnih simpozija te u tri navrata dobitnik nagrade za sažetak u obliku postera na međunarodnim kongresima. Prisustvovala je na više međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova vezanih uz područje gastroenterologije, hepatologije i pulmologije.

Newsletter

Primajte redovite obavijesti o našim djelatnostima i novostima u liječenju.

Besplatni pregledi