Doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med.

Doc.dr.sc. Dražan Butorac, dr.med

Docent Butorac je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije. Voditelj je kliničkog zavoda i naslovni docent Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu te znanstveni suradnik Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora. Objavio je 18 znanstvenih radova i 4 poglavlja u stručnim knjigama. Bio je suradnik na 4 akademska znanstvena projekta. Bio je organizator i predavač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i radionicama.

Kontaktirajte nas