Uprava

Dr.sc. Ivan Kruljac, dr.med
Direktor

Dr. sc. Ivan Kruljac, dr. med.

Dr. Kruljac završio je Medicinski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom, a na istom je fakultetu doktorirao 2016. godine epidemiološkim istraživanjem kliničkog značaja ketoze u pacijenata sa šećernom bolešću tip 2. Stekao je veliko kliničko iskustvo na Zavodu za endokrinologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je kao voditelj Konzilija za neuroendokrine tumore rješavao najsloženije slučajeve na području endokrinološke onkologije, koji su upućivani iz drugih općih bolnica i kliničkih bolničkih centara iz Hrvatske i inozemstva. Posebno je značajan njegov znanstveni rad kojim se je etablirao kao najaktivniji endokrinolog u Hrvatskoj te je objavio više od 50 znanstvenih članaka od kojih su neki u najprestižnijim međunarodnim časopisima poput „The New England Journal of Medicine“ i „American Journal of Medicine“. Bio je izvršni urednik i suosnivač znanstvenog časopisa Endocrine Oncology and Metabolism, koji je za njegovog mandata uvršten u ICMJE i COPE te međunarodne bibliografske baze DOAJ, EMBASE i SCOPUS. Od 2019. je tajnik Hrvatskog endokrinološkog društva i hrvatski predstavnik u Europskom endokrinološkom društvu. Znanstveni je suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Suosnivač je i direktor Poliklinike Solmed gdje je i voditelj Centra endokrinologije. Trenutno je glavni ispitivač za tri klinička ispitivanja, a podispitivač na sedam kliničkih ispitivanja. Voditelj je i znanstvene jedinice Solmed Grupe zadužen za biostatistiku i medicinsko pisanje.

Stalni zaposlenici

Damir Kućančanin, Bacc. Med. Techn.
Glavni studijski koordinator i tehničar

Damir Kućančanin, bacc. med. techn.

Nakon završetka srednje Medicinske škole u Osijeku, upisao je Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu. Tijekom studija, kao aktivni sportaš pokazao je veliki interes prema očuvanju zdravlja uz pravilnu prehranu, pri čemu je osobito istraživao utjecaj različitih vrsta prehrane na zdravlje ljudi. Njegov rad rezultirao je i objavom članka u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo pod nazivom "Utjecaj ketogene dijete na liječenje različitih bolesti". Po završetku studija zaposlio se je u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, gdje je tijekom šestogodišnjeg rada na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu stekao opsežno znanje u pristupu hitnim stanjima u medicini, kao i iskustvo u multidisiplinarnom pristupu u radu s bolesnicima. Trenutno je glavni studijski koordinator i tehničar, aktivno uključen u rad i nadzor na osam kliničkih ispitivanja.
Ivan Domitrović, bacc. med. techn.
Studijski tehničar

Ivan Domitrović, mag. med. techn.

Ivan svoj put u sestrinstvu započinje u Klinici za infektivne bolesti “Fran Mihaljević''. Nakon toga stječe radno iskustvo i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te potom gradi iskustvo u Objedinjenom Hitnom Bolničkom Prijemu KBC Sestre milosrdnice. Zanimanje za sestrinstvo potvrđuje pisanjem brojnih radova, provođenjem istraživanja i odlaskom na edukativne tečajeve i kongrese. Uz primarni posao, Ivanov život odlikuje se dugogodišnjim volonterstvom u raznim organizacijama. Najvažnije mu je da je pacijentu pružena najkvalitetnija moguća sestrinska i medicinska skrb te u svakom trenutku daje sve od sebe da ostvari taj cilj. Uz visoku dozu humanosti i posvećenosti pacijentu vješto uspijeva začiniti svoju karijeru prema znanosti u sestrinstvu kako bi pružio pacijentu najbolje što sestrinska skrb može pružiti.
Studijska koordinatorica

Martina Božičević, mag. educ. geogr.

Zasigurno se pitate tko stoji iza onog ugodnog ženskog glasa koji Vam se javi na telefon kada nas nazovete? Naša Martina koja se nakon deset godina rada u prosvjeti kao vrsna profesorica odlučila prihvatiti novi izazov i priključiti se timu poliklinike Solmed u ulozi studijske koordinatorice. Zadužena za usklađivanje rada ostalih članova tima za klinička ispitivanja (medicinskih sestara i liječnika), održavanje kontakata s pacijentima i klijentima. Prikuplja i arhivira studijsku dokumentaciju, unosi podatke u međunarodne baze te izrađuje cjelokupni raspored rada naše klinike. Bez imalo sumnje Martina će vam organizirati najkvalitetniju uslugu u najkraćem mogućem vremenu. Tečno govori engleski i njemački jezik, a bavi se umjetnošću i dizajnom.
Maja Mrgan, bacc. med. techn.
Studijska sestra

Maja Mrgan, bacc. med. techn.

Maja je završila Srednju školu Viktorovac u Sisku, program za medicinsku sestru, nakon čega upisuje i završava preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Radno iskustvo započinje pripravničkim stažom u KB Sveti Duh, nakon čega se zapošljava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osim primarne zdravstvene zaštite, radno iskustvo stjecala je i u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu KBC Sestre milosrdnice gdje je radila 4 godine, a posebno iskustvo stekla je kao voditelj smjene u istome (organizacijske vještine, multidisciplinarni pristup u radu s pacijetima, pozornost obraćanja pažnje na detalje, kritički način razmišljanja). Trenutno pohađa diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu na Sveučilištu Sjever. Uz posao i studij, Maja pokazuje i interes prema  prema znanstvenom i istraživačkom radu te je do sada više puta aktivno sudjelovala na sestrinskim kongresima.

Konzultanti za klinička ispitivanja

Kristina Urch, dr. med.
Specijalistica internističke onkologije

Kristina Urch, dr. med.

Dr. Urch završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nakon stažiranja stekla je široko iskustvo u hitnim stanjima u medicini radom na Zavodu za Hitnu medicinu Istarske županije. 2013. godine započela je specijalizaciju iz internističke onkologije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu gdje i sada radi kao specijalist internističke onkologije. Uža područja interesa su joj tumori pluća, tumori kože te tumori dojke. Aktivni je član Hrvatskog društva za internističku onkologiju te Hrvatskog onkološkog društva. Također ima iskustva u više kliničkih ispitivanja kao podispitivač.
Prof.dr.sc. Asja Stipić Marković, dr.med
Alergologija i imunologija

prof. prim. dr. sc. Asja Stipić Marković, dr. med.

Profesorica Asja Stipić Marković je subspecijalist alergologije, imunologije i pulmologije s golemim iskustvom u kliničkim ispitivanjima i svakodnevnom kliničkom radu, a od 2011. je izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bila je voditeljica Referentnog centra za kliničku alergologiju Ministarstva zdravstva i pročelnica Odjela za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju, Kliničke bolnice “Sveti Duh”. Objavila je 62 znanstvena i 43 stručna rada te 10 nastavnih tekstova, sudjelovala je na 5 akademskih znanstvenih projekata i bila je mentor za 3 doktorske disertacije. Profesorica je aktivna u organizaciji brojnih stručnih i znanstvenih skupova, kontinuirano se educira u vrhunskim europskim sveučilišnim bolnicama poput Charite u Berlinu, a uz to je i predana svakodnevnom kliničkom radu s pacijentima.
Dr.sc. Iva Dediol, dr.med
Dermatologija

Dr. sc. Iva Dediol, dr. med.

Iva Dediol je specijalist dermatologije i venerologije. Nakon stjecanja diplome doktora medicine bila je zaposlena kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Psihološki status bolesnika s različitim dermatozama i zloćudnim bolestima kože”. 2017. godine je obranila temu doktorata „Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet u dermatoveneroloških bolesnika“ na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kliničko iskustvo je stekla u području psorijaze i dječje dermatologije. Sudjeluje kao glavni istraživač znanstvenih studija u području psorijaze i pomoćni istraživač znanstvene studije u području kronične urtikarije. Ujedno je i voditelj Škole atopije – edukativnog programa za roditelje i djecu oboljelu od atopijskog dermatitisa u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice.  Tijekom 2009-2013. godine je predavala dermatovenerologiju u Medicinskoj školi Mlinarska. Bila je predavač na nekoliko međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova te je objavila neoliko znanstvenih članaka i sažetke kao autor i koautor u znanstvenim časopisima i knjigama sažetaka. Također je urednik i autor poglavlja u knjigama.  Član je brojnih društava uključujući Europsku akademiju za dermatologiju i venerologiju, Europsko društvo za pedijatrijsku dermatologiju, Udruženje žena u dermatologiji i Hrvatskog dermatovenerološkog društva. Pohađala je brojne međunarodne i nacionalne tečajeve iz područja dječje dermatovenerologiju, psorijaze i dermatoskopije. Primila je nagrade društava u dermatologiji.
Dr.sc. Ivan Kruljac, dr.med
Endokrinologija

Dr. sc. Ivan Kruljac, dr. med.

Dr. Kruljac završio je Medicinski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom, a na istom je fakultetu doktorirao 2016. godine epidemiološkim istraživanjem kliničkog značaja ketoze u pacijenata sa šećernom bolešću tip 2. Stekao je veliko kliničko iskustvo na Zavodu za endokrinologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je kao voditelj Konzilija za neuroendokrine tumore rješavao najsloženije slučajeve na području endokrinološke onkologije, koji su upućivani iz drugih općih bolnica i kliničkih bolničkih centara iz Hrvatske i inozemstva. Posebno je značajan njegov znanstveni rad kojim se je etablirao kao najaktivniji endokrinolog u Hrvatskoj te je objavio više od 50 znanstvenih članaka od kojih su neki u najprestižnijim međunarodnim časopisima poput „The New England Journal of Medicine“ i „American Journal of Medicine“. Bio je izvršni urednik i suosnivač znanstvenog časopisa Endocrine Oncology and Metabolism, koji je za njegovog mandata uvršten u ICMJE i COPE te međunarodne bibliografske baze DOAJ, EMBASE i SCOPUS. Od 2019. je tajnik Hrvatskog endokrinološkog društva i hrvatski predstavnik u Europskom endokrinološkom društvu. Znanstveni je suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Suosnivač je i direktor Poliklinike Solmed gdje je i voditelj Centra endokrinologije. Trenutno je glavni je ispitivač za tri klinička ispitivanja, a podispitivač na sedam kliničkih ispitivanja. Voditelj je i znanstvene jedinice Solmed Grupe zadužen za biostatistiku i medicinsko pisanje.
Mateja Kolačević Zeljković, dr.med
Farmakologija

Mateja Kolačević Zeljković, dr.med

Dr. Kolačević Zeljković završila je Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz kliničke farmakologije s toksikologijom započela je 2015. godine, a specijalistički ispit položila je u prosincu 2019. i trenutno radi kao specijalist klinički farmakolog. Uže područje stručnog rada joj je alergija na lijekove, polifarmacija te interakcije i nuspojave lijekova. Trenutno pohađa doktorski poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom disertacije koja je usmjerena na kardiološke učinke antiproliferativnih hematoloških lijekova. Aktivno je sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa te je objavila je nekoliko članaka u citiranim publikacijama.
Prim.dr.sc. Alen Bišćanin, dr.med
Gastroenterologija

Prim. dr. sc. Alen Bišćanin, dr. med.

Prim. dr. sc. Alen Bišćanin rođen je 1972. godine u Ogulinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1997. godine, a doktorsku tezu obranio 2014. godine. Trenutno radi kao voditelj kliničkog zavoda  za  upalne  bolesti crijeva. Uže  područje  interesa su  mu upalne  bolesti crijeva i intervencijska  gastroenterologija. Tijekom 2012. godine bio je na usavršavanju iz intervencijske endoskopije kod prof. P. Malfertheinera na Sveučilišnoj klinici „Otto-von-Guericke“ u Magdeburgu. Sudjelovao je  aktivno na više domaćih i međunarodnih kongresa. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih članaka u uglednim hrvatskim i međunardnim časopisima, te pozvani predavač na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Dominik Kralj, dr.med
Gastroenterologija

Dominik Kralj, dr. med.

Dr. Kralj je specijalist gastroenterologije kojemu je uža specijalnost upalna bolest crijeva. Glavno područje interesa predstavlja optimizacija terapijskog pristupa kod bolesnika s upalnim bolestima crijeva zbog čega u svakodnevnom kliničkom radu, pored klasičnih endoskopskih metoda, primjenjuje intestinalni ultrazvuk i pregled endoskopskom videokapsulom. Aktivno sudjeluje u brojnim kliničkim ispitivanjima lijekova kao studijski koordinator, podispitivač i glavni ispitivač zahvaljući čemu ima značajno iskustvo u primjeni najnovijih terapijskih metoda. Polaznik je Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima od kojih je 5 indeksirano u Web of Science Core Collection. Redovno aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima, radionicama i simpozijima kao predavač, izlagač kongresnih priopćenja te kao dio organizacijskog tima.
Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr.med
Gastroenterologija

Doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.

Doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr. med specijalistica je interne medicine, uže specijalnosti gastroenterologije i hepatologije i docentica na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je kliničkog odjela i nositeljica je Europske diplome iz kliničke prehrane i metabolizma. Autorica je brojnih pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima, sudjelovala je u organizaciji nekoliko stručnih simpozija i publicirala je više od 40 znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama.
Doc.dr.sc. Dražan Butorac, dr.med
Ginekologija

Doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med.

Docent Butorac je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije. Voditelj je kliničkog zavoda i naslovni docent Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu te znanstveni suradnik Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora. Objavio je 18 znanstvenih radova i 4 poglavlja u stručnim knjigama. Bio je suradnik na 4 akademska znanstvena projekta. Bio je organizator i predavač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i radionicama.
Prim.dr.sc. Romana Dmitrović, dr.med
Ginekologija

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović, dr.med

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. bavi se ginekologijom, a od 2001. je specijalist ginekologije i opstetricije. 2001. je postala magistar medicinskih znanosti (mr.sc.), na poslijediplomskom studiju iz Ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2008. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani je obranila doktorsku dizertaciju pod naslovom „Endometrial thickness following embryo implantation“. 2012. dobila je titulu primarijusa. Uži je specijalist humane reprodukcije. Educirala se i usavršavala u vrhunskim svjetskim klinikama s kojima i dalje surađuje. 2000. je radila u Department of Obstetrics and Gynecology na Northwestern University u Chicagu, SAD (mentori: prof.dr. John Sciarra i prof. dr. Louis Keith, vodeći svjetski stručnjaci za probleme neplodnosti, endometrioze, laparoskopske i histeroskopske kirurgije i višeplodne trudnoće), od 2003. nekoliko tjedana do mjeseci godišnje je provela u Kliničkoj bolnici Maribor, na Odjelu za reproduktivnu ginekologiju (mentor: prof. dr. Veljko Vlaisavljević), a 2004/2005, tijekom Fulbrihtove stipendije, provela je godinu dana na Penn State University, Milton S. Hershey Medical Center, Department of Reproductive Endocrinology u SAD (mentor: prof.dr. Richard Legro, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka na području liječenja sindroma policističnih jajnika). Usko surađuje i sa docentom Tonkom Mardešićem, vlasnikom Sanatoriuma Pronatal u Pragu. Područja interesa dr. Dmitrović su color Doppler i trodimenzionalni/četverodimenzionalni ultrazvuk, potpomognuta oplodnja i reprodukcijska endokrinologija sa posebnim naglaskom na sindrom policističnih jajnika i probleme vezane uz hormonsku neravnotežu u žene. Dobitnica je brojnih nagrada od kojih izdvajamo International Fellow Award koju su joj dodijelili The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) i The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), Nagrada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske «Borislav Nakić» za najbolji rad objavljen u 2000 godini za znanstvenika mlađeg od 35 godina, Fulbrightova stipendija, FIRCA – Fogarty International Research Collaboration Award – nagrada američke agencije National Institutes of Health (NIH) za zajednički projekt američkog i stranog znanstvenika, te Znanstveno pedagoška stipendija za strane državljane koji sudjeluju u projektima u Republici Sloveniji – Ad Futura, Znanstveno-nastavna fundacija Republike Slovenije. Prim.dr. sc. Romana Dmitrović je predavač i znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Jefferson Ultrasound Research and Education Institute (JUREI), te na poslijediplomskom tečaju prve kategorije „Dopplerska ultrazvučna dijagnostika bolesti krvnih žila“. Kao predavač sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim sastancima, autorica je poglavlja u domaćim i stranim knjigama o ginekologiji, te brojnih znanstvenih članaka koji se citiraju u međunarodnim indeksima. Recenzent je nekoliko važnih međunarodnih časopisa (Human Reproduction, European Journal od Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, i Fertility Sterility).
Infektologija

Viktor Kotarski, dr. med.

Dr. Kotarski je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine, a specijalizaciju iz infektologije završio je 2018. godine. Njegovo uže područje interesa je intenzivna infektologija i trenutno je zaposlen u vodećem nacionalnom kliničkom zavodu za intenzivnu infektologiju. Do sada je sudjelovao na jednom akademskom znanstvenom projektu i tri klinička ispitivanja. Objavio je više znanstvenih radova i kongresnih sažetaka.
Dr.sc. Ivan Zeljković, dr.med
Kardiologija

Dr.sc. Ivan Zeljković, dr. med.

Ivan Zeljković je rođen 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2004. godine, a diplomirao u srpnju 2010. s prosječnom ocjenom 4,92. Specijalizaciju iz kardiologije započeo je 2012. godine, a specijalistički ispit položio je u listopadu 2017. i od tada radi u Klinici za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiolog. Uže područje stručnog rada mu je aritmologija i srčana elektrostimulacija. Godine 2017. započeo je usavršavanje iz područja intervencijske elektrofiziologije, srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveučilišnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), gdje se usavršavao godinu dana. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekao je u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Učinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u zena“. Aktivno je sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Objavio je niz članaka u citiranim publikacijama, od kojih je 25 indeksirano u bazi Current Contents, te je sudjelovao je u pisanju udžbenika “Elektrokardiografske metode u svakodnevnoj praksi”.
Doc.dr.sc. Mario Kopljar, dr.med
Kirurgija

Doc. prim. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med.

Doc. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 2007. godine, a ispit iz uže specijalizacije abdominalne (digestivne) kirurgije 2010. godine. Magistrirao je 2003., a doktorsku disertaciju obranio je 2009. godine. Izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika 2013. godine. Od 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a od 2018. priznata mu je uža specijalizacija iz onkološke kirurgije. Doc. dr. sc. Mario Kopljar se usavršavao u više međunarodnih institucija (UKC Ljubljana i KC Maribor, Graz i Salzburg, St. Marks Hospital u Londonu, Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre u New Yorku, Ichilov Hospital Tel Aviv, Izrael). Međunarodni je instruktor na nekoliko medicinskih tečajeva. Objavio je preko 40 znanstvenih i stručnih radova. Organizirao je i aktivno sudjelovao u radu više domaćih i međunarodnih kongresa, koautor je dvaju udžbenika iz područja kirurške i ginekološke onkologije. Uža područja interesa su abdominalna i onkološka kirurgija te kirurgija jetre, žučnih vodova i gušterače. U slobodno vrijeme bavi se biostatistikom, programiranjem i medicinskim pisanjem.
Prof.dr.sc. Draško Pavlović, dr.med
Nefrologija

Prof. prim. dr. sc. Draško Pavlović, dr. med.

Profesor Pavlović je specijalist internist i nefrolog. Diplomirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao internu medicinu, završio poslijediplomski studij iz nefrologije. Stručno se usavršavao u Londonu i Grazu. Objavio preko 200 znanstvenih i stručnih radova, aktivno sudjelovao na preko 50 domaćih i međunarodnih simpozija i kongresa. Bio je član upravnog odbora International Society for Hemodialysis te etičkog komiteta European Renal Association-European Dialysis Transplantation Association. Uži stručni interes su mu kronična bubrežna bolest, metode nadomještanja   bubrežne funkcije, poremećaj mineralnog metabolizma i arterijska hipertenzija.
Dr.sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med
Neurologija

Dr. sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr. med.

Lidija Dežmalj Grbelja rođena je u Zadru 1973. godine. 1991. godine je upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je diplomirala 1997. Godine 2005. položila je specijalistički ispit iz neurologije i od tada se u užem području bavi neuroimunologijom, a godine 2019. stekla naziv subspecijaliste iz područja neuroimunologije. 2007. je boravila na stručnom usavršavanju u Göttingenu (Njemačka), a 2008. u Sheba Medical Center, Tel Hashomer (Izrael). Završila je tečaj Strategija elektromioneurografske obrade. 2010. se usavršavala u elektromioneurografiji na Institutu za neurofiziologiju Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani (Slovenija). 2018. je obranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom: „Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skelroze“.  2019. je stekla naziv primarius. Sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi predmeta Temelji liječničkog umijeća na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te kao gost predavač u nastavi predmeta Osnove neurologije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Aktivno je sudjelovala na više domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova i tečaja. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih publikacija te poglavlja u knjigama. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje.
SANDRA KRSTEV BARAĆ, MAG. NUTR.
Nutricionizam

Sandra Krstev Barać, mag. nutr.

Magistra nutricionizma s preko 13 godina iskustva u nutricionističkom savjetovanju, dijetoterapiji i edukaciji javnosti i stručnjaka o međuigri prehrane i zdravlja. Paralelno je završila Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer nutricionizam te Ekonomski fakultet, smjer analiza i poslovno planiranje. Od 2007. do 2018. godine radila je u tvrtci Vitaminoteka d.o.o., a 2019. je primljena na prestižni američki Institut za funkcionalnu medicinu gdje se trenutno educira kako bi postala certificirani praktičar funkcionalne medicine. Autorica je bloga Funkcionalna medicina, čiji je osnovni cilj prenijeti znanstveno dokazana znanja i mogućnosti tretiranja kroničnih bolesti i stanja, s posebnim naglaskom na prehranu onkoloških bolesnika. Tijekom karijere bila je izvršna urednica ili suradnica na više nutricionističkih portala (Vitamini.hr, Gastro.hr,  missZDRAVA, Zdravo Budi, Ledo.hr i Naturala.hr). Autorica je preko 200 stručnih i popularnih članaka o hrani i prehrani. Trenutno surađuje s udrugom P.I.N.K. - life za oboljele od malignih bolesti, dio je stručnog tima LittleDot platforme za podršku roditeljima po pitanjima zdravlja, rasta i razvoja djeteta te je član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara.
Antonio Kokot
Oftalmologija

Doc.dr.sc. Antonio Kokot, dr.med.

Doc.dr.sc. Antonio Kokot, dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije, subspecijalist stražnjeg segmenta oka, bavi se pretkliničkim i kliničkim radom, do sada je objavio 33 rada koji se indeksiraju u WoS-u (CC, SCI, SCOPUS) i više od 60 kongresnih priopćenja. Održao je više od 10 predavanja na međunarodnim kongresima. Koautor/autor poglavlja ili član uredničkog odbora je u 5 sveučilišnih udžbenika. Nositelj je ili suradnik na 11 domaćih i međunarodnih projekata, a sudjelovao je i u kliničkom ispitivanju lijekova faze III. Član je raznih tijela i odbora matičnog fakulteta i sveučilišta. Sudjeluje u izvođenju nastave na cijelom nizu kolegija na prediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Njegova znanstveno-nastavna, profesionalna i društvena postignuća i doprinosi su prepoznati mnogobrojnim nagradama i priznanjima.
Dr.sc. Davor Kust, dr.med
Onkologija i radioterapija

Dr. sc. Davor Kust, dr. med.

Dr. Kust je završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2016. i doktorirao obranivši temu pod naslovom "Prognostičko značenje izražaja gena za citokeratin-20 u stanicama periferne krvi bolesnika s rakom debeloga crijeva". 2018. godine postao je i prvi sveučilišni magistar onkologije i radioterapije u Hrvatskoj obranivši temu pod naslovom "Hipotireoza kao prediktivni faktor boljeg odgovora na terapiju sunitnibom". Od 2015. do 2019. bio je delegat u skupštini Hrvatske liječničke komore te predsjednik Povjerenstva za mlade liječnike, a trenutno je dopredsjednik istoga tijela. Suvlasnik je i jedan od osnivača Poliklinike Solmed, vodeće privatne ustanove za provođenje kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj. Tijekom dosadašnjeg rada objavio je 46 znanstvenih i stručno-znanstvenih članaka, 12 poglavlja u medicinskim knjigama i udžbenicima i 25 kongresnih sažetaka. Redoviti je predavač na domaćim i inozenmim onkološkim skupovima, a uža područja interesa su mu tumori probavnog sustava, tumori glave i vrata i neuroendokrini tumori.
Dr.sc. Andro Košec, dr.med
Otorinolaringologija, kirurgija glave i vrata

Dr.sc. Andro Košec, dr. med.

Dr. Košec je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s prosjekom ocjena 4,93. Tijekom studija je demonstrirao na kolegijima Fiziologija i imunologija, Patofiziologija i Klinička propedeutika. Nagrađen je Priznanicom za izvrsnost iz patofiziologije, Dekanovom nagradom za najboljeg studenta četvrte godine studija te Rektorovom nagradom za najbolji znanstveni rad „Značenje kliničkog statusa glave i vrata u indikaciji, opsegu i ishodu kirurškog liječenja planocelularnog karcinoma kože glave i vrata“. Izabran je za jednog od najboljih studenata u Republici Hrvatskoj i dodijeljene su mu stipendija Sveučilišta u Zagrebu, stipendija Grada Zagreba za poslijediplomski studij i Top stipendija pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike. Položio je specijalistički ispit 2018. godine. Završio je stručni poslijediplomski studij iz otorinolaringologije, a potom i poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 8.11.2017. godine je obranio disertaciju; „Prognostička vrijednost tkivnog proteomskoga profila u stadijima I i II malignoga melanoma kože glave i vrata“. U studenom 2018. godine je položio Europski ispit iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Izabran je za znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svibnju 2018. godine, a za naslovnog poslijedoktoranda/višeg asistenta na Katedri za otorinolaringologiju u svibnju 2019. godine. Član je Europske akademije za otologiju i neurotologiju, a 2019. godine je izabran za pridruženog člana American College of Surgeons. Objavio je 40 znanstvenih radova, autor je 9 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Recenzent je u 12 međunarodnih časopisa, a mlađi urednik u International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Usavršavao se u Landesklinikum Graz, St. Poelten i Weill-Cornell seminarima u Salzburgu, Austriji, Prosper-Hospital Klinik für HNO-Heilkunde u Recklinghausenu, Njemačkoj, Diakonessenhuis i Antoni Van Leeuvenhoek klinici u Amsterdamu, Nizozemska, Institute for Head and Neck Surgery, Cleveland Clinic i Cranial Base Surgery Center, University of Pennsylvania, House Ear Institute u Los Angelesu te Michigan Ear Institute u Ann Arboru, SAD. Područja stručnog interesa su mu otologija, plastičnorekonstruktivna kirurgija glave i vrata, bazična istraživanja u medicini i znanstveni rad, popularizacija znanosti, akademska medicina i medicinska statistika. Sretno je oženjen, otac jedne kćeri, nepopravljivi optimist i zagovornik izvrsnosti, prosvjetiteljstva i humanizma.
Dr.sc. Lovro Lamot, dr.med
Pedijatrija

Dr. sc. Lovro Lamot, dr. med.

Dr. Lamot je specijalist pedijatrije i subspecijalist pedijatrijske reumatologije. Od 2008. godine znanstveni je novak na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2014. poslijedoktorand. Osim sudjelovanja u nastavi iz predmeta Temelji liječničkog umijeća, modula Bolesti muskuloskeletnog sustava i Kliničko prosuđivanje, mentor je za izradu doktorskih disertacija te je bio voditelj poslijediplomskog tečaja prve kategorije. Uz nastavne aktivnosti, bavi se translacijskim istraživanjem u području pedijatrijske reumatologije te je uključen u nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Znanstveno se i stručno usavršavao u nekoliko institucija u Europi i SAD-u, dok je od 2018. do 2019. bio na poslijedoktorskom usavršavanju iz pedijatrijske reumatologije na Sveučilištu i Dječjoj bolnici Britanske Kolumbije u Vancouveru u Kanadi. Uže područje znanstvenog interesa predstavljaju mu juvenilni spondiloartritis i autoinflamatorne bolesti, a osobito primjenjivost rezultata bazičnih istraživanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te kao pozvani predavač na raznim skupovima i tečajevima. Predsjednik je Europskog udruženja mladih pedijatrijskih reumatologa (EMERGE), član upravnog vijeća Europskog društva pedijatrijskih reumatologa (PReS) te član mnogih stručnih društava i udruga. Organizator je Sastanka mladih pedijatrijskih reumatologa i istraživača (YIM) koji se tradicionalno održava u sklopu godišnjeg kongresa Europskog društva pedijatrijskih reumatologa, koordinator međunarodnog programa usavršavanja mladih pedijatrijskih reumatologa i istraživača (PReS EMERGE Fellowship) te regionalni predstavnik Globalne inicijative za muskuloskeletno zdravlje (Global Alliance for Musculoskeletal Health). Dobitnik je „Ernst Mayerhofer“ nagrade Hrvatskog pedijatrijskog društva te Međunarodne Medisove nagrade za medicinska postignuća. Autor je dvadesetak publikacija i recenzent u indeksiranim časopisima.
Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med
Psihijatrija

Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med, specijalist je psihijatar koji radi u Zavodu za dijagnostiku i intenzivno liječenje Klinike za psihijatriju Vrapče. Osim toga je i pomoćnik ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor te je član Povjerenstva za kvalitetu i Etičkog povjerenstva iste ustanove. Od 2017. godine je znanstveni suradnik, a od 2019. godine poslijedoktorand na vijeću predmeta “Medicinska etika” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno obnaša i funkciju predsjednika sekcije mladih psihijatra Hrvatskog psihijatrijskog društva.
Doc.dr.sc. Vjekoslav Peitl
Psihijatrija

Doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl dr. med.

Docent Peitl je specijalist psihijatrije, subspecijalist iz biologijske psihijatrije. Godine 2016. je postao doktor znanosti, a od 2017. je docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dobitnik je nekoliko nagrada Hrvatskog društva za psihijatriju, autor je 40 znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim časopisima i 26 sažetaka u zbornicima. Autor je knjige „Shizofrenija“ Naklade Slap i autor je 14 poglavlja u drugim stručnim knjigama.
Dr. Sc. Vanja Putarek, Mag. Psych.
Psihologija

Dr. sc. Vanja Putarek, mag. psych.

Vanja Putarek završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012., a na istom fakultetu je i doktorirala 2020. temom „Metakognitivno rezoniranje matematičkom kontekstu“. Dobitnica je Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju, Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad, grupne Državne nagrade Hrvatskog sabora za popularizaciju znanosti i nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Od 2014. radi kao asistentica na Katedri za školsku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je uključena u provedbu znanstvenih projekata i održavanje nastave na studiju psihologije. Trenutno polazi treći stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih psihoterapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Završila je osnovni trening za primjenu Terapije prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy). Radi u Savjetovalištu Filozofskog fakulteta za studente. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.
Doc.dr.sc. Marija Gomerčić Palčić
Pulmologija

Doc. dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, dr. med.

Rođena je 24.7.1983. godine u Otočcu, a nakon završetka VII. Gimnazije u Zagrebu, 2001. godine je upisala Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora na Katedri za patologiju. Diplomirala je 2007. godine, a nakon studija i obaveznog pripravničkog staža, 2008. godine položila je državni ispit. Od 2008. do 2015. godine radila je kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Istraživanje nealkoholne masne bolesti jetre u sklopu metaboličkog sindroma", čiji je voditelj bio prof.dr.sc. Marko Duvnjak. Od 2010. do 2015. godine specijalizirala je internu medicinu kao specijalizant Medicinskog fakulteta. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2015. godine, a 2018. godine postala je subspecijalist pulmolog i ujedno Voditelj dijagnostičko terapijskog Odjela za intervencijsku pulmologiju, Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju, Kliničkog bolničkog centara „Sestre milosrdnice“, Zagreb. Od 2015. godine je znanstveni novak - viši asistent na Katedri za Internu medicinu, a 2020. godine docent u kumulativnom odnosu. Inicijalno je njen interes bio hepatologija i gastroenterologija, a kasnije pulmologija. Aktivno sudjeluje od samih početaka u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je predavač na poslijediplomskim tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Ultrazvuk abdomena". Članica je više domaćih i međunarodnih društava,  recenzent u časopisima i autor ili koautor 10 znanstvenih članaka objavljenih u indeksiranim časopisima (od toga 6 u časopisima indeksiranim u Current Contents), poglavlja u tri stručne knjige i više kongresnih priopćenja. Bila je u organizacijskom odboru stručnih simpozija te u tri navrata dobitnik nagrade za sažetak u obliku postera na međunarodnim kongresima. Prisustvovala je na više međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova vezanih uz područje gastroenterologije, hepatologije i pulmologije.
Dr.sc. Shoip Shoipi, dr.med
Urologija

Dr. sc. Shoip Shoipi, dr. med.

Dr. Shoipi je specijalist urologije s dvije subspecijalizacije, onom iz nefrolitijaze i urološke onkologije. Doktorirao je godine 2019. na području istraživanja karcinoma mokraćnog mjehura. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima te je objavio nekoliko kongresnih sažetaka. Njegove kompetencije obuhvaćaju cjelokupnu urologiju, a poglavito područje nefrolitijaze i urološke onkologije.

Konzultanti za medicinsko pisanje i biostatistiku

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević
Biomedicina i zdravstvo

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević rođena je u Zagrebu. Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1991. godine, a diplomu doktora medicine stječe 1997. godine. 1998. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij iz područja Biomedicine. 2000. godine polaže Državni ispit. 2005. godine stekla je stupanj Magistra biomedicinskih znanosti, a stupanj Doktora znanosti 2007. godine - sve na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine počinje raditi kao stručni suradnik na Katedri za anatomiju, 2000. godine postaje mlađi asistent, 2007. godine viši asistent na Katedri za anatomiju. 2008. godine postaje docent na Katedri za anatomiju Sveučilišta u Zagrebu. 2013. godine postaje izvanredni, a 2018. redoviti profesor na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju. U zvanju je znanstvenog savjetnika u području biomedicine i zdravstva. 2018 godine postaje član suradnik medicinskog razreda Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti (HAZU). 2016. godine postaje voditelj Odjela za proteomiku Centra za translacijska i klinička istraživanja, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas provodi svoju znanstvenu aktivnost.  U razdoblju od 1998. godine do danas prof. Lovorka Grgurević ima bogato nastavno iskustvo iz predmeta Anatomija i klinička anatomija, za studente hrvatskog i engleskog preddiplomskog i diplomskog studija, te stomatološkog preddiplomskog i diplomskog studija. Predavala je u sklopu nekoliko izbornih predmeta te modula, predavač je i voditelj na nekoliko poslijediplomskih predmeta te specijalističkih studija. Od 2015. je zamjenica predsjednice Povjerenstva za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta. Od 2013. je članica Povjerenstva radne skupine za rad s pokusnim životinjama te članica Odbora za izbor službenika i namještenika. Od 2015. članica je Povjerenstva za upravljanje intelektualnim vlasništvom. U razdoblju od 2013 do 2018. godine bila je Predstojnica Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od istaknutih nagrada izdvajaju se: 2017. Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore za najzapaženije stručno ostvarenje u 2016. godini. 2016. Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje medicinskih znanosti za znanstveni doprinos od izuzetnog značenja. 2014. Priznanje Znanstvenog odbora 10. kongresa o koštanim morfogenetskim proteinima za inovativni i kreativni doprinos u području koštanih morfogenetskih proteina, Berlin, Njemačka.  Prof Grgurević je koordinirala pretklinička istraživanja u Centru za translacijska i klinička istraživanja (CTCR), prvenstveno dijelove vezane uz formulaciju lijeka i toksikološka ispitivanja. Znanstveni interes je isključivo povezan za područje translacijske medicine u otkrivanju biomarkera vezanih uz koštano cijeljenje, rijetkih koštanih bolesti, artropatije, akutne i kronične bolesti bubrega, jetre, raka dojke i drugih organskih sustava gdje je dala značajan doprinos vidljivosti Znanstvenog centra izvrsnosti za regenerativnu i reproduktivnu medicinu u sklopu kojega su integrirani i svi njezini razvojni programi. Otkriće novog regenerativnog nosača Osteogrow za morfogenetske molekule i njegovo prvo kliničko ispitivanje proizašlo s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - jedno je od njenih glavnih inovacija. Dugi niz godina radi na implementaciji novih tehnika s naglaskom na pročišćavanje proteina iz bioloških uzoraka, kromatografiji, ELISA tehnici, imunoprecipitaciji te analizi masenom spektrometrijom. Svojim dugogodišnjim znanstvenim iskustvom pokriva sve segmente znanstveno istraživačkog rada koji uključuje dizajn i provedbu pokusa te analizu i pisanje znanstvenih publikacija. Ima dugogodišnje iskustvo znanstvenog recenzenta.  Inventor je na 12 patentnih prijava. Udana je i majka troje djece. Link na stranice: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/227434 https://scholar.google.hr/citations?user=804trCoAAAAJ&hl=hr; Matični broj znanstvenika 227434
dr sc Ruđer Novak
Molekularni biolog

Dr. Sc. Ruđer Novak

Dr. Sc. Ruđer Novak rođen je 1982. u Zagrebu gdje je, nakon završenog studija Molekularne biologije, 2012. godine obranio doktortsku disertaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu iz područja Medicinske biokemije. Danas je zaposlen je kao viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu gdje je su-voditelj Odjela za proteomiku pri Centru za translacijska i klinička istraživanja. Znanstveni interesi su mu široki, a odnose se primarno na translacijska istraživanja kroz suradnju s kliničkim bolničkim centrima, fakultetima, institutima i privatnim poliklinikama. U užem smislu bavi se istraživanjem mehanizama ključnih u nastajanju i liječenju rijetkih koštanih bolesti, tumorskih oboljenja, te fibroze u poveznici s patološkim procesima jetre i bubrega. Stručan je u svim fazama znanstvenog rada: od eksperimentalnog dizajna do provedbe istraživanja, interpretacije rezultata i publikacije istraživanja. Osobit interes mu je spektrometrija masa, kao i bioinformatička obrada dobivenih rezultata, što su ključne proteomske tehnike koje se koriste u modernoj dijagnostici. Dosad je objavio 22 znanstvena i 6 stručnih radova, održao je 15 predavana na domaćim i međunarodnim skupovima.
Dr.sc. Marko Čurković, dr.med
Biostatika i pisanje

Dr. sc. Marko Čurković, dr. med.

Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med, specijalist je psihijatar koji radi u Zavodu za dijagnostiku i intenzivno liječenje Klinike za psihijatriju Vrapče. Osim toga je i pomoćnik ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor te je član Povjerenstva za kvalitetu i Etičkog povjerenstva iste ustanove. Od 2017. godine je znanstveni suradnik, a od 2019. godine poslijedoktorand na vijeću predmeta “Medicinska etika” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno obnaša i funkciju predsjednika sekcije mladih psihijatra Hrvatskog psihijatrijskog društva.
Pisanje i lektura

Lora S. Kirgin Biloš, dr. med.

Specijalizantica je endokrinologije s preko 5 godina iskustva u kliničkim istraživanjima i medicinskom pisanju. Nakon što je 2014. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zainteresirala se za znanstveni proces i svoju strast pronašla u istraživanjima. Od tada uspješno djeluje kao autor i koautor više od 15 znanstvenih radova objavljenih u vrlo cijenjenim medicinskim časopisima. Bila je i izvršna urednica medicinskog časopisa "Endocrine Oncology and Metabolism" od 2015. do 2017., što joj je pomoglo da stekne važne vještine u medicinskom pisanju i uređivanju. Izvorni je govornik engleskog jezika i može pružiti sve osnovne usluge uređivanja znanstvenih radova. Njezin je glavni prioritet osigurati autorima visokokvalitetno medicinsko pisanje i uređivanje.
Biostatika i pisanje

Doc. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med.

Doc. dr. sc. Mario Kopljar, dr. med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 2007. godine, a ispit iz uže specijalizacije abdominalne (digestivne) kirurgije 2010. godine. Magistrirao je 2003., a doktorsku disertaciju obranio je 2009. godine. Izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika 2013. godine. Od 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, a od 2018. priznata mu je uža specijalizacija iz onkološke kirurgije. Doc. dr. sc. Mario Kopljar se usavršavao u više međunarodnih institucija (UKC Ljubljana i KC Maribor, Graz i Salzburg, St. Marks Hospital u Londonu, Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre u New Yorku, Ichilov Hospital Tel Aviv, Izrael). Međunarodni je instruktor na nekoliko medicinskih tečajeva. Objavio je preko 40 znanstvenih i stručnih radova. Organizirao je i aktivno sudjelovao u radu više domaćih i međunarodnih kongresa, koautor je dvaju udžbenika iz područja kirurške i ginekološke onkologije. Uža područja interesa su abdominalna i onkološka kirurgija te kirurgija jetre, žučnih vodova i gušterače. U slobodno vrijeme bavi se biostatistikom, programiranjem i medicinskim pisanjem.
Dr.sc. Andro Košec, dr.med
Biostatika i pisanje

Dr. sc. Andro Košec, dr. med.

Dr. Košec je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s prosjekom ocjena 4,93. Tijekom studija je demonstrirao na kolegijima Fiziologija i imunologija, Patofiziologija i Klinička propedeutika. Nagrađen je Priznanicom za izvrsnost iz patofiziologije, Dekanovom nagradom za najboljeg studenta četvrte godine studija te Rektorovom nagradom za najbolji znanstveni rad „Značenje kliničkog statusa glave i vrata u indikaciji, opsegu i ishodu kirurškog liječenja planocelularnog karcinoma kože glave i vrata“. Izabran je za jednog od najboljih studenata u Republici Hrvatskoj i dodijeljene su mu stipendija Sveučilišta u Zagrebu, stipendija Grada Zagreba za poslijediplomski studij i Top stipendija pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike. Položio je specijalistički ispit 2018. godine. Završio je stručni poslijediplomski studij iz otorinolaringologije, a potom i poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 8.11.2017. godine je obranio disertaciju; „Prognostička vrijednost tkivnog proteomskoga profila u stadijima I i II malignoga melanoma kože glave i vrata“. U studenom 2018. godine je položio Europski ispit iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Izabran je za znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svibnju 2018. godine, a za naslovnog poslijedoktoranda/višeg asistenta na Katedri za otorinolaringologiju u svibnju 2019. godine. Član je Europske akademije za otologiju i neurotologiju, a 2019. godine je izabran za pridruženog člana American College of Surgeons. Objavio je 40 znanstvenih radova, autor je 9 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Recenzent je u 12 međunarodnih časopisa, a mlađi urednik u International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Usavršavao se u Landesklinikum Graz, St. Poelten i Weill-Cornell seminarima u Salzburgu, Austriji, Prosper-Hospital Klinik für HNO-Heilkunde u Recklinghausenu, Njemačkoj, Diakonessenhuis i Antoni Van Leeuvenhoek klinici u Amsterdamu, Nizozemska, Institute for Head and Neck Surgery, Cleveland Clinic i Cranial Base Surgery Center, University of Pennsylvania, House Ear Institute u Los Angelesu te Michigan Ear Institute u Ann Arboru, SAD. Područja stručnog interesa su mu otologija, plastičnorekonstruktivna kirurgija glave i vrata, bazična istraživanja u medicini i znanstveni rad, popularizacija znanosti, akademska medicina i medicinska statistika. Sretno je oženjen, otac jedne kćeri, nepopravljivi optimist i zagovornik izvrsnosti, prosvjetiteljstva i humanizma.
Mitja Ružojčić
Biostatistika i pisanje

Dr. sc. Mitja Ružojčić

Dr. Ružojčić je psiholog i poslije doktorand na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je niza znanstvenih članaka objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom (https://scholar.google.hr/citations?user=xa87JeYAAAAJ&hl=en ) te je ad hoc recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. Završio je niz edukacija i tečajeva iz suvremenih statističkih analiza (npr. strukturalno modeliranje, višerazinsko modeliranja) te akademskog pisanja.
Novo u našem

Blogu