sugar and insulin diabetes

Pacijenti sa šećernom bolesti tip 2 koji uzimaju bazalni inzulin u BOT režimu terapije i nemaju optimalno reguliranu šećernu bolest.

Lijek: ispitivani lijek je tjedni inzulin koji se aplicira subkutano svakih tjedan dana sa ili bez GLP-1 agonista koji će se također aplicirati subkutano jednom tjedno.

Način primjene lijeka: subkutano jednom tjedno.

Trajanje i dizajn ispitivanja: 1 godina. U pacijenata koji uzimaju bazalni inzulin će terapija bazalnim inzulinom biti obustavljena, a potom će pacijenti biti randomizirani ili u skupinu koja će dobivati samo tjedni inzulin ili kombinaciju tjednog inzulina i GLP-1 agonist. Preostala terapija za šećernu bolest biti će nastavljena.

Zašto sudjelovati u ispitivanju?

 • Pacijenti neće morati aplicirati inzulin svakodnevno, već jednom tjedno.
 • Prilika za terapiju GLP-1 agonistom na koju brojni pacijenti nemaju pravo.
 • Česte kontrole i laboratorijski nalazi te savjetovanje o prehrani, što jamči odličnu glukoregulaciju tijekom i nakon završetka kliničkog ispitivanja.
 • Praćenje najnovijim glukometrom na daljinu, a zadnjih 5 tjedana pacijenti će dobiti i kontinuirani mjerač glikemije.

Osobe koje JESU potencijalni kandidati za sudjelovanje:

 1. Dijagnoza šećerne bolesti tip 2 najmanje 3 mjeseca prije uključivanja.
 2. Loše regulirana šećerna bolest (HbA1c 7-10%). HbA1c nije potrebno mjeriti prije upućivanja pacijenta, HbA1c će se odrediti tijekom prve posjete.
 3. Terapija barem jednim peroralnim hipoglikemikom i bazalnim inzulinom.
 4. Doza bazalnog inzulina mora iznositi 20 – 80 j. dnevno (NPH, detemir, glargin, degludek u jednoj ili dvije dnevne doze).
 5. Indeks tjelesne mase < 40 kg/m2.

Osobe koje NISU kandidati za sudjelovanje u ispitivanju:

 1. Terapija GLP-1 agonistom u posljednja 3 mjeseca.
 2. Nestabilna dijabetička retinopatija (neproliferativna retinopatija ili ranije liječenje retinopatije koja je sada stabilna nije isključni kriterij).
 3. Maligna bolest u zadnjih 5 godina.
 4. Drugi značajni komorbiditeti (kronična bubrežna insuficijencija eGFR<30 ml/min, srčano zatajenje NYHA IV, ciroza jetre).

Početak uključivanja pacijenata: lipanj 2022.

Završetak uključivanja pacijenata u ispitivanje: prosinac 2022.