Relapsno-remitirajući oblik multiple skleroze liječenje terapija

Lijek: Riječ je o biološkoj terapiji, inhibitoru Brutonove tirozin kinaze. U dosadašnjim kliničkim ispitivanjima faze 2 i 3, lijek se pokazao učinkovit u liječenju reumatoidnog artritisa, kronične urtikarije i sustavnog lupusa, uz znatno manje nuspojava naspram starijih lijekova iz iste skupine.

Način primjene lijeka: Peroralna primjena u obliku tablete.

Trajanje i dizajn ispitivanja: 2 godine. Ispitanici će tijekom prva 3 mjeseca dobivati placebo ili lijek, a potom će svi pacijenti dobivati lijek kroz 21 mjesec.

Zašto sudjelovati u ispitivanju?

Pacijentima će se redovito raditi MR mozga kojim će se pratiti učinkovitost terapije. Prilika za liječenje biološkom terapijom koja ima bolji sigurnosni profil uz stalni nadzor vrhunskog liječnika neurologa i iskusnog studijskog tima.

Osobe koje JESU potencijalni kandidati za sudjelovanje:

  1. Osobe oba spola u dobi od 18-55 godina.
  2. Najmanje dva relapsa (pogoršanja bolesti) kroz posljednje dvije godine, ILI jedan relaps u zadnjih godinu dana.
  3. Dokaz barem jedne aktivne lezije (lezija koja se imbibira gadolinijem na magnetskoj rezonanciji – T1 sekvenca).

Osobe koje NISU kandidati za sudjelovanje u ispitivanju:

  1. >10 godina od dijagnoze multiple skleroze.
  2. Preboljela zloćudna bolest ili moždani udar unutar 10 godina od uključivanja u studiju.
  3. Prethodno liječenje kladribinom, mitoksantronom, daclizumabom, alemtuzumabom ili ciklofosfamidom.

Početak uključivanja pacijenata: Travanj 2022.
Završetak uključivanja pacijenata u ispitivanje: Do popunjavanja predviđene kvote.