Uključivanje aktivno od studenog 2020

Enterička hiperoksalurija je jedna nova bolest za koju se do unazad pet godina nije znalo. Naime, pacijenti u kojih postoji malapsorpcija (stanje otežane apsorpcije hranjivih tvari) imaju paradoksalno pojačanu apsorpciju minerala oksalata u crijevu. Zbog pojačane apsorpcije i pojačanog izlučivanja oksalata, može doći do stvaranja bubrežnih kamenaca. Osim što mogu uzrokovati bolove, takvi bubrežni kamenci mogu oštetiti funkciju bubrega i uzrokovati bubrežno zatajenje. Brojne bolesti mogu uzrokovati malapsorpciju, primjerice: kronična upala gušterače, Crohnova bolest te veće resekcije tankog crijeva (zbog tumora, ali i u okviru kirurškog liječenja debljine). Standardna terapija za ovu bolest ne postoji. U fazi kliničkog ispitivanja je prvi lijek u povijesti koji može ciljano vezati oksalate u crijevu i spriječiti  apsorpciju oksalata i potencijalno smanjiti stvaranje kamenaca u bubregu. Poliklinika Solmed je jedan od centara u ovom multinacionalnom kliničkom ispitivanju.

Koji pacijenti mogu biti potencijalni kandidati za sudjelovanje u ispitivanju?

  • Pacijenti koji imaju postavljenu dijagnozu malapsorpcije uslijed prethodno navedenih bolesti ili su bili na većoj operaciji crijeva bilo kada u prošlosti, a uz to su imali i barem jednu epizodu napadaju bubrežnih kamenaca ili dokazano prisustvo bubrežnih kamenaca na ultrazvuku.

Nije potrebno imati nikakve laboratorijske nalaze, oni će se učiniti prilikom početne analize pacijenta, a samim time će se u pacijenta vjerojatno po prvi puta postaviti dijagnoza enteričke hiperoksalurije.