Crohnova-bolest dvojna biološka terapija liječenje terapija

Lijek: Kombinacija dvije biološke terapije za upalne bolesti crijeva od koje se očekuje iznimna učinkovitost uz održan povoljan sigurnosni profil. Kombiniraju se dobro poznata supkutana anti-TNF terapija koja je već odobrena za liječenje upalnih bolesti crijeva i brojnih drugih autoimunih bolesti s najnovijom terapijom iz skupine IL-23 blokatora koja se koristi u liječenju psorijaze.

Način primjene lijeka: Primjenjuje se u obliku supkutanih injekcija svaka 4 tjedna.
Trajanje i dizajn ispitivanja: 4 godine. Tijekom cijelog ispitivanja svi pacijenti će dobivati jedan od već dokazano učinkovitih lijekova zasebno ili u kombinaciji.

Zašto sudjelovati u ispitivanju?

Jedinstvena prilika za liječenje Crohnove bolesti s dvostrukom biološkom terapijom. Svim pacijentima učinit će se kolonoskopija u anesteziji uz široku laboratorijsku i mikrobiološku obradu, a učinkovitost liječenja će pratiti vrhunski stručnjak gastroenterolog s velikim iskustvom u liječenju upalnih bolesti crijeva.

Osobe koje JESU potencijalni kandidati za sudjelovanje:

  1. Simptomi ili znakovi sukladni s aktivnom srednje teškom do teškom Crohnovom bolešću (nije neophodno raditi kolonoskopiju prije uključivanja u ispitivanje).
  2. Pacijenti koji su uzimali ili uzimaju biološku terapiju barem jednim lijekom kroz najmanje 3 mjeseca.

Osobe koje NISU kandidati za sudjelovanje u ispitivanju:

Pacijenti koji su operirani zbog Crohnove bolesti u posljednjih 6 mjeseci ili se planira kirurški zahvat u sljedećih 6 mjeseci.

Početak uključivanja pacijenata: Travanj 2022.
Završetak uključivanja pacijenata u ispitivanje: Do popunjavanja predviđene kvote.